Tam Quoc Chi

Go down

Tam Quoc Chi

Post  Raxtinhax on Wed Aug 06, 2008 7:04 am

Năm Trung B́nh thứ nhất (184), đời vua Linh Đế, triều đ́nh nhà Hán suy yếu làm cho xă hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dùng hoạn quan, phế bỏ người tài nên triều chính ngày càng đổ nát, ḷng người không phục, giặc cướp nổi lên khắp nơi, đáng kể nhất là đảng Hoàng Cân của Trương Giác.

Trương Giác cùng hai em là Trương Bảo, Trương Lương v́ làm thuốc cứu được nhiều người khỏi bệnh ôn dịch nên tự xưng là Đại hiền lương sư, rất được ḷng bá tánh, đồ đệ đội khăn vàng theo hầu lên đến mấy vạn người. Nhân thời buổi loạn lạc, sẵn được ḷng người quy phục nên Trương Giác mưu đồ bá nghiệp, xưng là Thiên Công tướng quân, phong cho Trương Bảo là Địa Công tướng quân, Trương Lương là Nhân Công tướng quân cùng dấy binh làm loạn.

Triều đ́nh cử ba quan Trung lang tướng là Lư Thực, Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn chia quân ba ngả để đánh dẹp. Loạn thế xuất anh hùng, nhiều hào kiệt bắt đầu lộ diện trong thời điểm này như ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, quan Thừa ở Hạ Phi tên Tôn Kiên, quan Kỵ đô úy Tào Tháo… Được sự giúp sức của họ nên cuối cùng quân triều đ́nh cũng dẹp yên được phản loạn, nhưng bọn hoạn quan trong triều vẫn thao túng làm cho việc thưởng phạt bất minh dẫn đến kết quả bại tướng Đổng Trác nhờ khéo đút lót lại được trọng dụng.

Sau khi vua Linh Đế băng hà (189), Hà thái hậu và Đổng thái hậu đấu đá lẫn nhau tạo cơ hội cho Đổng Trác kéo quân vào Lạc Dương. Đổng Trác bạo ngược, trên uy hiếp Thiên Tử, dưới cho quân cướp bóc, chém giết lương dân nên bị các tướng lĩnh, thái thú, thứ sử ở các châu quận dẫn đầu là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu, lúc bấy giờ đang giữ chức thái thú Bột Hải, hội quân tiến đánh nhưng do nội bộ bất ḥa nên cuối cùng đội quân đó cũng tan ră.

Kể từ thời điểm này các cuộc chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên không dứt giữa các lănh chúa ở các châu quận, sau này dần dần h́nh thành nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở đất Thục, Tào Tháo nhà Ngụy và Tôn Quyền nhà Ngô. Tuy những cuộc chiến này đă gây nhiều tổn thất cho bá tánh thời bấy giờ nhưng cũng có không ít những bản anh hùng ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm ḷng nhân ái, trung nghĩa được viết ra trong giai đoạn này mà phần lớn đă trở thành chuẩn mực cho đến tận hôm nay.

Nhắc đến sử Tam Quốc Chí, không ai là không nhớ đến không khí binh hùng của các trận Xích Bích, Hà Minh Quan, Di Lăng... Không ai không gật đầu khâm phục khi nghe đến danh của các vị tướng nổi tiếng dũng cảm như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, khôn ngoan túc trí như Tào Tháo, và thông minh như Chu Du, Khổng Minh. Game Tam Quốc Chí mong muốn tái hiện lại lịch sử một cách toàn diện, nơi mà người chơi có thể đóng vai các vị anh hùng lịch sử, có thể trải nghiệm cảm giác anh dũng khi xông pha giữa hàng triệu quân lính. Thêm vào đó, người chơi có thể lănh đạo đội quân của ḿnh và dùng các chiến thuật quân sự để mở mang lănh địa và tạo nên một lịch sử Tam Quốc mới của riêng họ.
Tam Quốc Chí
Sản xuất : UserJoy
Phát hành : Asiasoft
Thể loại : MMORPG
T́nh trạng : Final
Website : http://tqc.asiasoft.net.vn
Tải Game : ftp://210.245.125.18/3k/Full/TamQuocChi.exe
avatar
Raxtinhax
Admin

Posts : 142
Join date : 2008-07-29

View user profile http://raxtinhax.4rumer.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum